• Przedszkole nr 18 na Bródnie mieszczące się w przy ul. S. Bolivara 6 w Warszawie istnieje od 1974 roku. W czerwcu 2014 roku obchodziło Jubileusz 40-lecia swojego istnienia. Przedszkole kilkakrotnie zmieniało swoją nazwę, np. Przedszkole 298, Przedszkole 37 i obecnie Przedszkole 18. Na początku swojej działalności przedszkole przeznaczone było dla 4 grup dzieci. W latach 70 grupy były bardzo liczne – nawet do 40 dzieci. A w całym przedszkolu było ok. 200 dzieci.